shěnɡ | 所景切
目病生翳也。从目生聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

目病生翳也。
玄應曰。翳韵集作瞖。眚、引伸爲過誤。如眚災肆赦。不以一眚掩大德是也。又爲災眚。李奇曰内妖曰眚、外妖曰祥是也。又假爲減省之省。周禮。馮弱犯寡則眚之。注。眚猶人省瘦也。四面削其地。按省瘦亦作㾪瘦。俗云瘦省。
从目。生聲。
所景切。十一部。
comments powered by Disqus