zhuō | 陟劣切
刊也。从刀叕聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

刊也。
商子曰。有敢剟定法令者死。賈誼傳曰。盜者剟寢戸之簾。
从刀。叕聲。
陟劣切。十五部。
comments powered by Disqus