huá | 呼麥切
錐刀曰劃。从刀从畫,畫亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

錐刀畫曰劃。
畫字各本無。今補。謂錐刀之末所畫謂之劃也。上文云刉劃傷也、剺劃也皆是也。
从刀畫。畫亦聲。
呼麥切。十六部。當依廣韵胡麥切。
comments powered by Disqus